Z przyjemnością informujemy, że ministerstwo rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs na wdrożenie społecznych agencji najmu  jako innowacji społecznej w obszarze mieszkalnictwa. Nabór wniosków ruszy 15 lutego i zakończy się 14 kwietnia.

O dofinansowanie (do wysokości 97% kosztów projektu)  mogą ubiegać się gminy, powiaty i związki międzygminne, na terenie których znajduje się więcej niż 30 tysięcy mieszkań. Dodatkowo podmioty te muszą  mieć doświadczenie w prowadzeniu aktywnej polityki mieszkaniowej, co oznacza wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego zadania z zakresu mieszkalnictwa wykraczającego poza zadania podstawowe. Podmioty samorządowe mogą działać w partnerstwie z innymi organizacjami – krajowymi lub ponadnarodowymi. Na etapie  złożenia wniosku partnerzy są zobowiązani przedstawienia listów intencyjnych.

Informację o konkursie oraz regulamin można znaleźć na stronie ministerstwa: (czytaj więcej)

Fundacja Habitat for Humanity Poland opracowała prawno-ekonomiczne studia wdrożenia  społecznych agencji najmu w Polsce, obecnie testuje również pierwszą usługę w modelu SAN w Warszawie. Chętnie podzielimy  się więc swoją wiedzą i doświadczeniem! Zachęcamy do kontaktu z managerem i rzeczniczką programu (zapytaj).