12 lipca br. przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity Poland spotkali się w Sejmie RP z posłanką Agnieszką Ścigaj, Przewodniczącą Podkomisji do spraw Polityki Społecznej. Głównym tematem spotkania było omówienie koncepcji Społecznej Agencji Najmu w świetle problemów mieszkaniowych niezamożnej części społeczeństwa. Szczególne zainteresowanie posłanki Agnieszki Ścigaj wzbudził mechanizm finansowy SAN-u, którego podstawą są zasoby komercyjne właścicieli mieszkań prywatnych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań udział środków publicznych w finansowaniu usług świadczonych przez SAN-y byłby drugorzędny. W opinii posłanki Ścigaj koncepcja SAN-u powinna być zaprezentowana szerszej grupie parlamentarzystów. Ustalono w związku z tym, że już po przerwie wakacyjnej idea SAN-u zostanie przedstawiona członkom sejmowej Podkomisji do spraw Polityki Społecznej.