10 maja w Senacie RP odbyło się posiedzenie na temat Społecznych Agencji Najmu, zorganizowane z inicjatywy Fundacji Habitat for Humanity Poland. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie senackiej Komisji Infrastruktury na czele z Przewodniczącym Stanisławem Kogutem, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Eliza Chojnicka, oraz członkowie i członkinie konsorcjum badawczego SAN reprezentujący Habitat for Humanty  Poland, Uniwersytet Śląski oraz Uniwerstet Warszawski.

Prelegentami na spotkaniu byli Dyrektor Fundacji, Małgorzata Salamon, oraz ekspert ekonomiczny Społecznych Agencji Najmu, dr Radosław Cyran z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dyrektor Fundacji przedstawiła główne założenia działania Społecznych Agencji Najmu oraz korzyści dla właścicieli I najemców wynikające z wprowadzenia tego instrumentu. Dr Cyran opisał model ekonomiczny SAN, uwzględniający identyfikację potencjalnych najemców, miejscowości, w których SAN mógłby operować oraz szacowanego poziomu wsparcia publicznego.

Koncepcja Społecznych Agencji Najmu spotkała się z dużym zainteresowaniem senatorów. Pytania, które zadano po prezentacji, dotyczyły między innymi podaży mieszkań na wynajem w małych i dużych miastach, trwałości najmu i możliwości rozwiazania umowy z najemcą, formułę współpracy z samorzadami przy tworzeniu SANów. Pytano także o źródło zainteresowania najmem społecznym ze strony konsorcjantów oraz o możliwości wsparcia ze strony senatorów. Podsumowując dyskusję przewodniczący Komisji wskazał na Ministerstwo Infrastruktury I Ministerstwo Finansów jako na kolejnych potencjalnych adresatów działań rzeczniczych Konsorcjum.

Nagranie  z posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury.