Opis założeń Społecznych Agencji Najmu oraz relację z posiedzenia Komisji Infrastruktury opublikował portal gospodarczy Gazety Wyborczej. Społeczne Agencje Najmu opisano jako  narzędzie umożliwiające pozyskanie  już istniejącego zasobu mieszkaniowego na potrzeby niezamożnych  najemców i  stwarzające gwarancje bezpieczeństwa najmu.

Artykuł dostępny tutaj