4 kwietnia, w Ogólnopolski Dzień Bezdomności, przedstawiciele Fundacji Habitat for Humanity Poland wzięły udział w seminariach pod hasłem „Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną”, organizowanych z tej okazji przez stowarzyszenie MONAR w trzech miastach Polski, prezentując ideę najmu społecznego.

W Warszawie dyrektor programowa, Magdalena Ruszkowska-Cieślak, mówiła o roli mieszkania w procesie usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej. Modelowa usługa, realizowana w mieszkaniach wspomaganych przygotowywanych obecnie przez Fundację przy ulicy Brechta w Warszawie, będzie polegać nie tylko na zapewnieniu mieszkania, ale także wsparciu w samodzielnym zarządzaniu gospodarstwem domowym.

We Wrocławiu rzeczniczka Fundacji, Barbara Audycka, przedstawiła Społeczne Agencje Najmu jako sposób na usamodzielnienie mieszkaniowe samotnych rodziców, przede wszystkim matek, których sytuacja była przedmiotem seminarium. Idea SAN dobrze wpisywała się w postulaty mieszkanek prowadzonych przez MONAR Domów dla Samotnych Matek z Dziećmi, które wypowiadały się podczas seminarium. Agencja najmu oferująca mieszkanie ze wsparciem umożliwiłaby bezpieczną deinstytucjonalizację mieszkanek Domów.  Matki postulowały również indywidualizację podejścia do najemcy i np. zagwarantowanie kilkutygodniowego okresu bezczynszowego przeznaczonego na znalezienie pracy i znalezienie żłobka lub przedszkola dla dziecka.