15 czerwca, z okazji jubileuszu 20-lecia zabrzańskiego Koła TPBA, odbyła się konferencja pod hasłem „Nowoczesne metody wspierania reintegracji osób bezdomnych”. W konferencji udział wzięły  m.in. przedstawicielki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, śląskiego urzędu marszałkowskiego oraz prezydent Miasta Zabrze. Celem konferencji było z jednej strony  omówienie zasad i wartości przyświecających wparciu reintegracji osób bezdomnych, z drugiej przedstawienie konkretnych rozwiązań i środków, których można użyć do tego celu.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że fundamentem skutecznej reintegracji społecznej są praca i mieszkanie. To ostatnie można zapewnić między innymi przy pomocy Społecznych Agencji Najmu – narzędzia, które wspierając wychodzenie z kryzysu bezdomności, zarazem nie piętnuje najemcy i daje mu możliwość realizacji potrzeb mieszkaniowych w społeczności lokalnej.

Koncepcja Społecznych Agencji Najmu wzbudziła duże zainteresowanie wśród zabrzańskich samorządowców. Pytano o to, w jakim zakresie mechanizm przewiduje wsparcie miasta oraz na jakim etapie jest implementacja SANu. Podkreślono również, że nieodzownym warunkiem wsparcia mieszkaniowego jest współpraca między wydziałami odpowiedzialnymi za gospodarkę nieruchomościami i za pomoc społeczną.