5 kwietnia przedstawicielki Fundacji Habitat for Humanity Poland spotkały się z ministrem Kazimierzem Smolińskim, odpowiedzialnym za politykę mieszkaniową w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, oraz dyrektorem Departamentu Mieszkalnictwa Stanisławem Kudroniem. W spotkaniu uczestniczył również prezes zarządu firmy Wienerberger, Mirosław Jaroszewicz. Fundację reprezentowały: dyrektor Małgorzata Salamon, dyrektor ds. programowych Magdalena Ruszkowska-Cieślak oraz rzeczniczka Barbara Audycka.

Podczas spotkania dyrektor Fundacji podsumowała Forum Mieszkaniowe, które zostało zorganizowane w marcu przez HfH Poland, a także złożyła na ręce Ministra tezy wypracowane przez uczestniczki i uczestników tej konferencji. Rzeczniczka opowiedziała o postępach w pracach badawczych nad Społeczną Agencją Najmu, rozwiązaniem, które umożliwi pozyskanie zasobów mieszkaniowych na potrzeby uboższych najemców. Dyrektor ds. programowych opisała doświadczenia Habitatu związane z projektami budowlanymi, między innymi z tworzącymi się na coraz większą skalę kooperatywami mieszkaniowymi. Reprezentanci Ministerstwa odnieśli się pozytywnie do projektów realizowanych przez Fundację. Prezes Jaroszewicz zwrócił uwagę na impuls popytowy, który wiąże się z budową nowych mieszkań i który może być skutecznie zagospodarowany przez rodzimych producentów.

Minister Smoliński przedstawił projekt nowego programu mieszkaniowego Mieszkanie +. Jego głównym założeniem jest budowa mieszkań na wynajem (lub z możliwością dojścia do własności po przynajmniej 20 latach zamieszkiwania) na gruntach pozyskanych od spółek Skarbu Państwa. Dyrektor Kudroń zapowiedział, że program rządowy będzie zawierał pakiet różnorodnych rozwiązań, po czym zaprosił HfH Poland do konsultacji społecznych, które posłużą ich wypracowaniu. 

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że potrzeby mieszkaniowe wielu Polek i Polaków nie są zaspokojone, w związku z czym należy podjąć działania na rzecz zwiększenia dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem. Zauważyli również, że realizacja niekomercyjnych projektów budowlanych jest obecnie trudna ze względu na wysokie ceny gruntów. Na zakończenie uznali, że warto prowadzić dalsze rozmowy – spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa będą więc kontynuowane w trybie roboczym.