28 kwietnia odbyło się spotkanie robocze członkiń zespołu Habitat for Humanity Poland z przedstawicielami Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Dyrektorem Stanisławem Kudroniem i  Dyrektor  Elizą Chojnicką. Przedmiotem spotkania były między innymi Społeczne Agencje Najmu.

Dyrektor Habitat for Humanity Poland wyjaśniła, że obecnie trwają prace badawcze nad ekonomicznym modelem SAN i lokalnymi studiami wykonalności dla partnerów miejskich. Analizy relacji grup dochodowych do możliwości najmu mieszkania wskazują na to, że odbiorcami SAN mogą być osoby niezamożne (których zarobki mieszczą się w trzecim i czwarty decylu dochodowym), do których nie adresowano dotychczas publicznej oferty mieszkaniowej i których nie stać na skorzystanie z oferty komercyjnej. Przedstawiciele administracji rządowej wskazali na potrzebę poszukiwania rozwiązań uzupełniających dla tradycyjnej oferty gminnej. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad możliwością pozyskania środków na potrzeby pilotażu projektu.